Tieto 74,1 - 57,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 72,5 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 72,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,1 - 57,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 65,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 110,0 - 100,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 110,0 - 106,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 57,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 58,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 59,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,3 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,3 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,4 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 65,0 - 60,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 65,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 65,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 65,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 65,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,6 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,6 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,1 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 67,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 65,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...