Tieto 76,9 - 65,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,9 - 66,5 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,9 - 67,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,9 - 71,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,9 - 74,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 70,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 71,5 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 72,5 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 79,5 - 74,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 82,0 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 82,1 - 71,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 82,1 - 74,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 83,7 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 83,7 - 70,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 83,7 - 71,5 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 83,7 - 78,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 84,1 - 71,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 84,1 - 78,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 89,1 - 71,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 89,1 - 71,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 89,1 - 78,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 89,1 - 84,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 60,1 - 52,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,3 - 52,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,3 - 58,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,3 - 59,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 52,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 58,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 59,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 52,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 58,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 59,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,0 - 59,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 59,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 69,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 52,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 58,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...