Tieto 74,1 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 63,4 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 70,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 70,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 71,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 74,1 - 71,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,0 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,0 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,0 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,0 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,0 - 67,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 75,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,0 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 57,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 63,4 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 67,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 70,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 71,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 72,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,1 - 74,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 76,9 - 57,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...