Tieto 69,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 63,4 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,1 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 70,4 - 67,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 71,6 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 72,0 - 67,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...