Tieto 63,4 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,4 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 63,4 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,0 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 64,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,6 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,6 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,6 - 63,4 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 66,6 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,0 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 67,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 63,3 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 64,0 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,0 - 65,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 54,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 56,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 58,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 59,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 60,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 63,4 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 64,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 65,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 66,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 68,1 - 66,6 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...

Tieto 69,1 - 56,1 vymedzovacie - strediace krúžky sú ...